Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Sąd Konkursowy

Sąd Konkursowy składa się z 7 osób. W skład Sądu Konkursowego wchodzą:
  • mgr inż. arch. Maciej Miłobędzki – Przewodniczący Sądu konkursowego, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Warszawa
  • mgr inż. arch. Karol Barcz - Sędzia referent Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
  • mgr inż. arch. Piotr Śmierzewski, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Koszalin
  • mgr inż. arch. Karol Nieradka, Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
  • dr hab. inż. arch. prof. ZUT Grzegorz Wojtkun, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
  • dr inż. Mirosław Łazoryszczak, Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego – ZUT
  • z-ca Kanclerza mgr inż. Hubert Góralski Sędzia Konkursowy ze strony Zamawiającego - ZUT