Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KONKURS SARP NR 1033

JEDNOETAPOWY KONKURS REALIZACYJNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁU INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE
Zgodnie z Rozdziałem VI ust. 2 pkt 2.4. Regulaminu Konkursu Prace Konkursowe, którym nie przyznano Nagród, będą do odebrania za zwrotem pokwitowania złożenia Pracy Konkursowej. Prace można odebrać od 05.06.2023 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie mieszczącym się przy al. Piastów 48 w Szczecinie, pok. 422, po złożeniu wniosku w formie pisemnej przez danego Uczestnika.


Wnioski można składać za pomocą poczty email podpisane podpisem kwalifikowanym na adres: gsobon@zut.edu.pl


Informujemy, że protokół prac sądu konkursowego może być udostępniony na wniosek w trybie udostępnienia informacji publicznej. Wnioski można składać pocztą tradycyjną lub pocztą email na adres:

g.sobon@zut.edu.pl lub anna.pazdur-czarnowska@zut.edu.pl.


We wniosku należy podać sposób i forma przekazania informacji (np. pocztą email - należy wskazać adres email).


Szanowni Państwo. Miło nam poinformować, że dokonaliśmy wyboru najlepszych Prac Konkursowych. Szczegóły w zakładce Wyniki konkursu


Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy, Zdobywcom II i III miejsca oraz Wyróżnionym.


Pragniemy podziękować Wszystkim Uczestnikom konkursu za zainteresowanie, zaangażowanie, poświęcenie i wkład jaki włożyliście w przygotowaniu prac.


Chcemy podkreślić, że wszystkie prace prezentowały wysoki poziom, co stanowiło duże wyzwanie dla Sędziów Konkursu.


Wybrane prace wpisują się w założenia koncepcyjne nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Serdecznie zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie Koncepcji Urbanistyczno-Architektonicznej nowego budynku Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, które odbędzie się w dniu 28.04.2023 r. o godzinie 11.00 w holu Budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej („Stara Chemia”), przy ul. Pułaskiego 10 w Szczecinie.


Link do relacji na żywo z ogłoszenia wyników konkursu: https://www.youtube.com/live/jHTucTeqGPgSzanowni Państwo. W zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczamy plik, w którym udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania. Jest to pierwsza część odpowiedzi. Druga część pojawi się 13.02.2023 r. (piątek). Zachęcamy również do zapoznania się z uaktualniona wersją Załącznika 7b (w zakładce "Regulamin"), która uległa korekcie. Wśród dokumentów znajdą Państwo również nieaktualną wersję ww. załącznika dla porównania.13.01.2023 r. Szanowni Państwo. W zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczamy plik, w którym udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania. Jest to druga część odpowiedzi. Informujemy również, ze zmienił się termin ostateczny składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz termin poinformowania Uczestników Konkursu poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie. Pojawiły się również zmiany w Regulaminie konkursu. Szczegóły w zakładce „Harmonogram” oraz w pliku „Wyjaśnienia i modyfikacje nr 2 Regulaminu Konkursu”, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie zamieszczono w zakładce „Regulamin”


09.03.2023 r. Szanowni Państwo. W zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczamy plik, w którym udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące etapu przygotowania i składania Prac Konkursowych.


30.03.2023 r.  Szanowni Państwo. W zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczamy kolejny plik, w którym udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące etapu przygotowania i składania Prac Konkursowych.


11.04.2023 r. Szanowni Państwo. W zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczamy kolejny plik, w którym udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące etapu przygotowania i składania Prac Konkursowych.

Jednocześnie informujemy, że dnia 07.04.2023 r. zakończyliśmy kolejny etap realizacji konkursu dotyczący możliwości składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych.


12.04.2023 r. Szanowni Państwo. W zakładce "Pytania i odpowiedzi" zamieszczamy kolejny plik, w którym udzielamy odpowiedzi na pytanie dotyczące etapu przygotowania i składania Prac Konkursowych


19.04.2023 r. Szanowni Państwo. Miło nam poinformować, że wpłynęło 36 Prac Konkursowych. Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o godzinie i miejscu ogłoszenia wyników Konkursu.