Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Nagrody

W Konkursie Zamawiający przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

Nagrody pieniężne
  • I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 80 000 zł brutto
  • II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 60 000 zł brutto
  • III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 40 000 zł brutto


Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej Pracy Konkursowej dla Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała największą liczbę punktów dla I Nagrody pieniężnej.


Cztery Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 20 000 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.