Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


I  NAGRODA  w wysokości  80 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do postępowania w trybie z wolnej ręki na wykonanie usługi projektowej, na podstawie nagrodzonej pracy.


obrazek

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.


Plac Solny 4/2, 50-060 Wrocław


PRACA KONKURSOWA NR 008 EPK 016


Nagrodę przyznano za umiejętne wpisanie programu funkcjonalnego w zwartą kubaturę, ingerującą w niewielkim stopniu w istniejące ukształtowanie terenu i drzewostan. Logiczna
i uniwersalna struktura budynku pozwoliła na stworzenie atrakcyjnych wnętrz publicznych w udany i czytelny sposób ze sobą powiązanych, które sprzyjają nieformalnej komunikacji pomiędzy studentami i wykładowcami. Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie dolnych kondygnacji zlokalizowanych w cokole budynku, które pozwalają na integrację życia akademickiego i publicznego. Przesunięte względem siebie kubatury budynku otwierają widoki z wnętrza na otaczającą zieleń  i zaprojektowane ogrody dachowe.


Uznanie budzi wykorzystanie naturalnych sposobów architektonicznych do kształtowania właściwego klimatu wnętrz, między innymi poprzez system atriów umożliwiających naturalną wentylację i wykorzystanie termicznej masy budynku.

Zaproponowany, bezpretensjonalny wyraz architektoniczny spełnia oczekiwania stawiane budynkom publicznym co do ich trwałości technicznej i estetycznej.


II NAGRODA w wysokości 60 000,00 zł brutto


obrazek

Młynarczyk Architekci sp. z o.o.


Rondo Daszyńskiego 2B, 00-846 Warszawa


PRACA KONKURSOWA NR 028, EPK 046Liniowy Plac Wejściowy pozbawiony ruchu kołowego tworzy czytelną ulice-plac łączącą nowoprojektowany budynek z istniejącym Wydziałem Elektrycznym. Zwarty, linearny układ budynku wiąże się czytelnie z otaczającym krajobrazem za pomocą kładek, podcieni, dziedzińców, wnęk.

Racjonalny i konsekwentny układ modularny budynku jest kanwą, na której zbudowano atrakcyjny układ wielopoziomowych dziedzińców, atriów w tym wejściowy hol-amfiteatr: miejsce spotkań społeczności akademickiej, będące jednocześnie najważniejszą strefą publiczną budynku.

Prostopadłościenna bryła o czytelnej tektonice i regularnym rytmie otworów jest powściągliwa i ponadczasowa.III NAGRODA w wysokości 40 000,00 zł brutto


obrazek


WXCA Group Sp. z o.o.


ul. Bracka 18 lok. 62, 00-028 Warszawa 


PRACA KONKURSOWA NR 030, EPK 008
Projekt ingeruje w minimalny sposób w atrakcyjną zieloną przestrzeń kampusu. Budynek szuka harmonijnych relacji pomiędzy naturalnymi, porośniętymi drzewami wnętrzami wykorzystanymi jako niecki retencyjne, tworzące komfortowy klimat wokół budynku mający wpływ na jego wnętrze.

Centralna przestrzeń otwartego do holu dziedzińca jest nie tylko wielokondygnacyjnym warsztatem, ekspozycją, miejscem spotkań ale także ważnym elementem systemu naturalnego sposobu wentylacji budynku. Zwarta, kompaktowa bryła oraz nieznaczny stosunek powierzchni fasad do kubatury minimalizuje zużycie energii.


Zwarta pragmatyczna bryła, niewielkimi uskokami reaguje na otaczający park tworząc naturalne, przyjazne środowisko dla społeczności akademickiej.   Zastosowana w projekcie cegła nawiązuje nie tylko do lokalnych tradycji budowlanych ale też do charakteru znaczących obiektów ZUT.
WYRÓŻNIENIA - nagroda w wysokości 20 000,00 zł brutto obrazek


Grupa 5 Architekci Sp. z o.o.


ul. Wejnerta 16 A, 02-619 Warszawa


PRACA KONKURSOWA NR 007, EPK 013


Wyróżnienie przyznano za stworzenie budynku opartego na sztywnej i konsekwentnej kanwie modułowej konstrukcji. Sztywna siatka z punktowymi otwarciami oraz tarasowymi dziedzińcami wprowadza zieleń w głąb budynku. Wyodrębniona bryła hali laboratorium połączona z funkcją łącznika pomiędzy oboma wydziałami pozwala na wgląd w prace wydziału oraz stanowi pomysłowy sposób na skomunikowanie obu budynków. obrazekZOA ARCHITEKCI Sp. z o.o.


ul. Pilicka 27 lok. 1, 02-613 Warszawa


PRACA KONKURSOWA NR 021, EPK 051


Wyróżnienie przyznano za próbę stworzenia obiektu o przyjaznej skali zatopionego w otaczającej zieleni. Rysunek elewacji, gra światłocieni oraz przyjęta kolorystyka harmonijnie współgra z otoczeniem projektowanego kampusu.


obrazek


ARCH_IT Piotr Zybura


ul. Sienkiewicza 34a/23, 50-335 Wrocław


PRACA KONKURSOWA NR 029, EPK 076Wyróżnienie przyznano za racjonalną realizację programu funkcjonalnego poprzez zaprojektowanie kompaktowego budynku oraz zagospodarowanie terenu adekwatne do skali założenia konkursowego. Na uwagę zasługuje podłużny plac stanowiący komunikacyjny i formalny łącznik pomiędzy wydziałami zaprojektowany z poszanowaniem zastanej na terenie zieleni przy użyciu dyskretnych i eleganckich środków.


Konsekwentna i zdyscyplinowana forma elewacji oparta na rytmie otworów okiennych wzbogacona detalem o skontrastowanej fakturze tworzy lekką i powściągliwą formę.obrazek


ROARK STUDIO Sp. z o.o. Sp. K.


ul. Armii Krajowej 116/20, 81-824 Sopot


PRACA KONKURSOWA NR 031, EPK 083


Wyróżnienie przyznano za prawidłową skale placu frontowego łączącego budynki obu wydziałów, odpowiednią do skali założenia ingerencję w tereny zielone oraz klarowne domknięcie przestrzeni kameralnego zielonego dziedzińca łącznikiem w formie wyniesionej ponad poziom terenu kładki.


Na uwagę zasługuje stworzenie atrakcyjnej przestrzeni holu i strefy wejściowej płynnie łączącej się z umiejętnie zaprojektowanym kampusem.Link do relacji na żywo z ogłoszenia wyników konkursu:


https://www.youtube.com/live/jHTucTeqGPg